Kiinteistöjen vesi- ja viemärijohtojen peruskorjaukset ovat erikoisalaamme

Linjasaneerausten pääurakoitsijana teemme LVIS- ja rakennustyöt kokonais- tai osaurakointina.

Linjasaneeraus tehdään aina kiinteistönne tarpeiden ja suunnitelmien pohjalta. Hyvin suunnitellun linjasaneerausprojektin yhteyteen voidaan luontevasti nivoa myös muita huoneistokohtaisia parannuksia.

Erityisesti taloyhtiöiden asukkaat ovat monesti huolissaan linjasaneerauksen kustannuksista ja aikatauluista. Meille on tärkeää, että toteutamme remontin aina sovitussa aikataulussa ja huolehtien asianmukaisesta tiedottamisesta. Otamme vastuun myös työympäristön yleisestä siisteydestä sekä remontin aikana, että remontin valmistuttua.